Cloud USV

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul activității economice și dezvoltării afacerilor.

Centrul interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la 
  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Presă

Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță începerea implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”.
Mai multe informații, accesați documentul 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță finalizarea implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”.
 Mai multe informații, accesați documentul 
Galerie foto
Galerie video