Cloud USV

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul activității economice și dezvoltării afacerilor.

Centrul interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la 
  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Colaborări 

ASSIST Software
    ​Avem plăcerea de a anunța colaborarea strategică dintre Cloud USV și ASSIST Software. Înființată în 1992, ASSIST Software este o companie de încredere în furnizarea de servicii premium de dezvoltare software în Europa de Est. Prin colaborarea cu ASSIST Software, ne alăturăm pentru a depăși împreună limitele tehnologiei.
Obiectivul colaborării
    Obiectivul principal al acestei colaborări este de a ne spori capacitățile de cercetare prin integrarea infrastructurii de ultimă generație a Cloud USV în rețelele globale de cloud și de date. Acest efort de colaborare se extinde la lideri din industrie, cum ar fi Microsoft Azure și Amazon AWS, favorizând un mediu sinergic care să conducă la descoperiri în domeniul tehnologiei.
Avansarea cercetării și a conectivității
    Împreună, ne propunem să interconectăm resursele de calcul la scară globală, crescând astfel performanța eforturilor noastre de cercetare. Această colaborare urmărește să optimizeze utilizarea eficientă a resurselor de calcul, aliniindu-se la cele mai bune practici din peisajul în continuă evoluție al tehnologiei.
Angajamentul față de profesionalism

  ​În conformitate cu angajamentul nostru față de profesionalism și standardele etice, ambele părți se implică în consultări periodice. Acest lucru asigură transparența și alinierea cu privire la toate aspectele colaborării, promovând un mediu de încredere și respect reciproc.
Perspectiva de viitor
    Odată cu inițierea acestui parteneriat formalizat, întrevedem un viitor marcat de inovație tehnologică și excelență în cercetare. Această colaborare reprezintă un angajament față de creșterea și avansarea colectivă în domeniul tehnologiei.

European Open Science Cloud 
   Suntem încântați să anunțăm o colaborare de referință între Cloud USV și European Open Science Cloud (EOSC). Cloud USV, o entitate cheie în domeniul Cloud Computing, a fost integrată în portalul EOSC, marcând un pas înainte semnificativ în promovarea cercetării colaborative și a inițiativelor de Open Science.
Colaborare integrată pentru creșterea calității cercetării
   Integrarea Cloud USV în portalul EOSC este o dovadă a angajamentului nostru comun de a promova inovarea și excelența în cercetare. Această colaborare permite cercetătorilor din cadrul comunității EOSC să beneficieze de capacități îmbunătățite de cloud și de date, reducând discrepanța dintre infrastructura de ultimă generație și agenda europeană a științei deschise.
Optimizarea capacităților de cercetare
    Prin alinierea infrastructurii avansate a Cloud USV cu cadrul EOSC, urmărim să optimizăm în mod colectiv capacitățile de cercetare și să eficientizăm utilizarea resurselor de calcul. Această integrare deschide noi căi pentru cercetători de a explora, de a colabora și de a obține rezultate științifice cu un impact mai mare.
Anticiparea colaborărilor viitoare
    Cu ocazia realizării acestei integrări, așteptăm cu nerăbdare un viitor marcat de colaborări continue, inovație și avansarea principiilor "Open Science". Puterea combinată a Cloud USV și EOSC în cadrul portalului integrat pune bazele unui mediu de cercetare dinamic și colaborativ.