Cloud USV

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul activității economice și dezvoltării afacerilor.

Centrul interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la 
  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)