Cloud USV

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul activității economice și dezvoltării afacerilor.

Centrul interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la 
  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Descrierea investiției

Soluția propusă prin proiect va fi o soluție hibridă hardware şi software furnizată pe baza unei platforme de procesare şi stocare de date. Prin această soluție se vor putea obține şi chiar extinde, la nivel local pe teritoriul României, funcționalități necesare şi general utilizate de instituțiile de cercetare, inovare şi educație la nivel European, care la ora actuală pot fi găsite în platforme digitale de tip cloud precum (Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud Platform). Avantajele unei astfel de soluții se bazează pe faptul că pot furniza la nivel localizat (Instituție de cercetare) aceleași interfețe API cât şi interfețe de administrare similare cu variantele disponibile în cloud (Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), fapt imposibil de realizat cu resursele disponibile la ora actuala.  

Caracteristici funcționale

 • Soluție integrată cu disponibilitate ridicată (de tip no-single-point-of-failure);
 • Arhitectura cu disponibilitate ridicată implementată pentru toate elementele soluției (noduri de procesare, switch-uri Ethernet, switch-uri/porturi de management, management al infrastructurii hardware, server de management al infrastructurii;
 • Conectivitate de înaltă performanţă la nivelul soluției cu viteze de minim 40 Gbps end-to-end (plecând de la switch-urile top of rack și pana la adaptoarele de rețea instalate în nodurile sistemului);
 • Proceduri automate de instalare şi configurare pentru instalarea şi extinderea soluției;
 • Permite definirea de politici de configurare la nivelul tuturor elementelor din componenta soluției (inclusiv versiuni de firmware și BIOS);
 • Expune API-uri deschise pentru a permite administratorilor să interacționeze în mod facil cu aceasta.

Serviciile furnizate de această infrastructură vor fi de tipul

 PaaS – Platform as a service. Asigură automat infrastructura necesară şi managementul acesteia.

  IaaS – Infrastructure as a service. Furnizează medii de lucru automate şi scalabile sub formă de mașini virtuale ce pot utiliza parțial sau integral resursele hardware disponibile;
SaaS – Software as a service. Permite rularea unei instanțe de aplicație prin Internet utilizând resursele IaaS si PaaS fără a fi nevoie de instalare de software pe fiecare terminal utilizat.

Specificații inițiale

 • 1 echipament rack 42U;
 • 2 bucăți echipament UPS;
 • 2 bucăți echipament modular servicii de securitate;
 • 2 bucăți echipament switch-uri top-of-rack;
 • 2 bucăți echipament switch-uri interconectare;
 • 4 bucăți noduri hibride de procesare – stocare.
 • Interfețe sau cabluri de interconectare pentru elementele hardware care fac parte din soluție (SFP/QSFP etc)
Gradul de noutate

Soluția propusă prin proiect acoperă nivelurile IaaS, PaaS și SaaS și oferă o interfață “user friendly”, ușor de administrat și utilizat. Oferă o suită de aplicații ce pot fi accesate, oricând, în funcție de necesități. Aplicațiile pot fi utilizate în domeniul cercetării și educației pentru domenii de interes actual, dar fără a se limita la acestea, dintre care enumerăm : Big Data, E-learning, conceptul Open source, Social media, CRM, Managementul proceselor, Managementul documentelor, Managementul bazelor de date, E-commerce, Vânzări, marketing și support client, Webmail și nu în ultimul rând Dezvoltare software. Soluția permite ca orice software compatibil dezvoltat la nivel european sau mondial de către un terț să poată fi verificat și avizat pentru a fi introdus în lista aplicațiilor disponibile în SAAS. Gradul de noutate al soluției provine din faptul că aceasta acoperă integral cerințele IaaS, PaaS şi SaaS şi mai mult, chiar dacă este instalată în locația USV, are o structură interconectabilă ce permite utilizarea celor mai noi configurații şi resurse disponibile acum și în viitor. Comparativ cu alte rețele similare, sistemul propus permite dezvoltarea la nivel local și internațional, bazându-se pe standarde internaționale utilizate inclusiv la nivel european. Soluția permite utilizarea în comun a resurselor, în funcție de nevoile specifice punctuale sau distribuite pe o perioadă de timp necesară uneia sau mai multor teme de cercetare.

Echipamente achiziționate

- 2 x Intel Xeon Silver 4316 - 20 Cores
- 1024 GB RAM
-  76,8 TB SSD

 • 8 x Lenovo ThinkSystem SR650 :   
 • 4 x FS N8560 - 32C
 • 2 x FortiFate - 400E
 • 1 x UPS - APC SMART 5000VA
 • Set licențe Cloud & Big Data
 • Platforma Internet of Things:  

- 6 x Vicon Vero 1.3
- 6 x EEG EMOTIV EPOC X14
- 6 x Samsung Galaxy Watch 4
- 6 x ASUS Zenbook Flip
- 6 x HoloLens 2